Boyacıoğlu, İ. (2013). Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi.

Otobiyografik anılar, anıların duygusal içeriği, anlatım bütünlüğü, ne kadar canlı ya da ne sıklıkla hatırlandıkları gibi birçok boyutta birbirinden farklılaşırlar. Bu araştırmanın amacı, otobiyografik belleğin fenomenolojik özelliklerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla üç araştırma yapılacak ve 128 maddeden oluşan Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği’nin psikometrik özellikleri test edilecektir. İlk araştırmada katılıcımlardan bir çocukluk anısı anlatmaları, ikinci araştırmada benliklerinde iz bırakmış, kişiliklerini etkilemiş önemli bir anı (öztanımlayıcı anı) anlatmaları, üçüncü araştırmada romantik ilişkileri ile ilgili bir anı anlatmaları ve akıllarına gelen bu anıyı yazdıktan sonra anı ile ilişkili olarak Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği’ni doldurmaları istenecektir. Böylece, Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik değerleri üç farklı anı türü için incelenmiş olacak ve ölçeğin farklı türdeki anıların fenomenolojik özelliklerini ölçme gücü de test edilmiş olacaktır.