Boyacıoğlu, İ. (2017). Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi