Projeler

Boyacıoğlu, İ. Eylül 2017-Eylül 2020. Psikolojik Şiddetin Kadınların Öztanımlayıcı Anıları Üzerindeki Etkisi (TÜBİTAK-3501).

Boyacıoğlu, İ. Haziran 2012 - Haziran 2013. Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi (Dokuz Eylül Üniversitesi - BAP).

Boyacıoğlu, İ. Ocak 2013 - Ocak 2014. Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi (TÜBİTAK-1002).Projeler:

Boyacıoğlu, İ. (2014). Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi.
Boyacıoğlu, İ. (2013). Otobiyografik Bellek Özellikleri Ölçeği Geliştirme Projesi.